Hope Vetlanda

Mission One Eleven

Mission One Eleven 2019

Mission One Eleven är en missionbibelskola som tar dig till de stammar och folk som aldrig hört evangeliet förut! Vi är en del av Pingstförsamlingarnas missionsarbete, både nationellt och internationellt. Vi finns i Sverige, USA, Kanada, Indonesien och Sri Lanka.

Upplägg

Kursen är en termin folkhögskolekurs som anordnas av Mariannelunds Folkhögskola. Kursen är utlokaliserad till Vetlanda och innefattar även några veckors fältstudier med inslag av praktik i Sri Lanka.

Utbildningen riktar sig till unga vuxna som vill pröva sin kallelse och utvecklas i att förmedla evangelium till sin omgivning både i Sverige och bland onådda folkgrupper utomlands.

Under den första delen av utbildningen i Sverige tränar eleverna att, på ett enkelt sätt, presentera Bibelns budskap till människor från andra kulturer och som inte har några kristna referensramar. Vid sidan av de praktiska övningarna så sker även teoretiska studier i form av bibelstudier och föreläsningar. Eleverna förbereds också för praktiken utomlands genom kurser i kulturförståelse, kommunikation och första hjälpen.

Under tiden så har vi även en bibelskola tillsammans med Svensk Pionjärmission i Sri Lanka. Skolan där vänder sig till lokala ungdomar och de går igenom samma utbildning som i Sverige.

I Sri Lanka kommer de svenska eleverna bo ute i byar tillsammans med nationella medarbetarna och eleverna, där de kommer praktisera det vad det lärt sig. Praktiken varvas med självstudier och föreläsningar.

Föreläsningar och studiematerial kommer att vara till stor del på engelska.

Kursens börjar höstterminen 2019.

Utbildningen är på heltid (20 timmar/vecka).

Utbildningen är CSN-berättigad.

Kursinnehåll

Storytelling:
Deltagarna tränar i berättarteknik, att utantill kunna berätta Bibeln i kronologisk ordning.

Uppdraget:
Vad är vårt uppdrag som kristna, och hur ska vi praktiskt och på bästa sätt göra för att fullfölja det?

Beräkna kostnaderna:
Hur kan vi som kristna möta de sociala behov som finns runt om kring oss?

Bibelstudier:
Under kursen kommer vi studera ett antal ämnen både i grupp och enskilt. Huvudämnena är lärjungaskap och bön.

Teambuilding och träning:
Eleverna kommer att utföra olika moment för att träna i att arbeta och leva tillsammans. Mycket av övningarna går ut på att leva under enkla förhållanden och lösa vardagliga problem. I kursen ingår även styrketräning två pass i veckan med professionell instruktör.

Kommunikation och kulturförståelse:
Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska övningar. Vi kommer även studera skillnader i uttrycksätt mellan olika kulturer och religioner.

Första hjälpen och ”tropikmedicin”:
Säkerhet och hälsa är viktigt. Därför kommer vi har en kurs i första hjälpen då vi också lär oss att undvika onödiga risker vid vistelse utomlands.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar om dig själv, dina styrkor/svagheter och olika erfarenheter samt att du motiverar varför du vill gå Mission One Eleven. Ansökan ska även innehålla en rekommendation från en pastor/präst samt en vän (blankett för rekommendation finns att ladda hem här or for english here).

Du som söker ska fylla 18 år under kalenderåret och bör ha goda kunskaper i engelska språket. När vi fått in din ansökan kommer vi kontakta dig för en telefonintervju eller ett personligt möte. Först därefter får du besked om du är antagen.
Vid antagningen kommer vi lägga stor vikt vid sammarbetsförmåga och personliga egenskaper som passar teamet och de kommande uppgifter under praktiken.

Garanterad plats får du först när bekräftelseavgiften på 3000 SEK är inbetald, inbetalningskort skickas efter att vi fått din anmälan. Bekräftelseavgiften räknas från avgiften för resor mm.

Ansök här

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Kicki Olofsson

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men vi kommer att ta en avgift på 24.000:- för att täcka övriga kostnader så som resa, boende under praktiken, försäkringar mm (med reservation för valutaändringar och aktuella flygskatter).

Övriga utgifter som tillkommer är mat och boende i Vetlanda, utrustning till praktiken (t ex en bra sovsäck), vaccinationer, eventuella ”turistutflykter” under fritiden på praktiken, samt mat och fickpengar.

Praktiken planeras läggas i Sri Lanka men kan komma att ändras.

Denna missionsbibelskola görs i samarbete med Svensk Pionjärmission, Pingst, Mission One Eleven, Mariannelunds Folkhögskola samt Hope Church.

Svensk Pionjärmission
Mission One Eleven
Pingst – fria församlingar i samverkan
Mariannelunds folkhögskola/