One chance for every person

Mission One Eleven 2021

Mission One Eleven är en missionbibelskola som tar dig till de stammar och folk som aldrig hört evangeliet förut! Vi är en del av Pingstförsamlingarnas missionsarbete, både nationellt och internationellt. Vi finns i Sverige, USA, Kanada, Indonesien och Sri Lanka.

På grund av den rådande pandemin

Budskapet om förlåtelse och frid i Jesus Kristus är mer aktuellt än någonsin. Så många människor famlar i mörkret i dessa tider efter trygghet och hopp och därför är vi otroligt laddade inför nästa kurs som kommer genomföras våren 2021. Vi ser så fram emot att få träna och rusta dig för den tid som ligger framför oss. Våra klasser är mindre och personliga så det kommer inte bli några problem att samlas.

Upplägg

Kursen är en termin folkhögskolekurs som anordnas av Mariannelunds Folkhögskola. Kursen är utlokaliserad till Vetlanda och innefattar även några veckors fältstudier med inslag av praktik i Sri Lanka eller Etiopien. (Land kan komma att ändras)

Utbildningen riktar sig till unga vuxna som vill pröva sin kallelse och utvecklas i att förmedla evangelium till sin omgivning både i Sverige och bland onådda folkgrupper utomlands.

Under den första delen av utbildningen i Sverige tränar eleverna att, på ett enkelt sätt, presentera Bibelns budskap till människor från andra kulturer och som inte har några kristna referensramar. Vid sidan av de praktiska övningarna så sker även teoretiska studier i form av bibelstudier och föreläsningar. Eleverna förbereds också för praktiken utomlands genom kurser i kulturförståelse, kommunikation och första hjälpen.

Under praktiken kommer de svenska eleverna bo ute i byar tillsammans med nationella medarbetare, där de kommer praktisera det vad det lärt sig. Praktiken varvas med självstudier och föreläsningar.

Föreläsningar och studiematerial kommer att vara till stor del på engelska.

Kursen börjar den 24 januari och slutar den 23 maj 2021

Utbildningen är på heltid (20 timmar/vecka).

Utbildningen är CSN-berättigad. Praktiken kommer varvas med självstudier och föreläsningar.

Kursinnehåll

Storytelling:
Deltagarna tränar i berättarteknik, att utantill kunna berätta Bibeln i kronologisk ordning.

Uppdraget:
Vad är vårt uppdrag som kristna, och hur ska vi praktiskt och på bästa sätt göra för att fullfölja det?

Beräkna kostnaderna:
Hur kan vi som kristna möta de sociala behov som finns runt om kring oss?

Bibelstudier:
Under kursen kommer vi studera ett antal ämnen både i grupp och enskilt. Huvudämnena är lärjungaskap och bön.

Teambuilding och träning:
Teambuilding och träning: Eleverna kommer att utföra olika moment för att träna i att arbeta och leva tillsammans. Mycket av övningarna går ut på att leva under enkla förhållanden och lösa vardagliga problem. I kursen ingår även CrossFit två pass i veckan med professionell instruktör.

Kommunikation och kulturförståelse:
Teoretiska lektioner blandas med praktiska övningar. Du kommer också studera skillnader i uttryck mellan olika kulturer och religioner

Första hjälpen och ”tropikmedicin”:
Säkerhet och hälsa är viktigt. Därför har vi en kurs i första hjälpen då vi också lär oss att undvika onödiga risker vid vistelse utomlands.

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar om dig själv, dina styrkor/svagheter
och olika erfarenheter samt att du motiverar varför du vill gå Mission One Eleven.
Ansökan ska även innehålla en rekommendation från en pastor/präst samt en vän blankett för rekommendation finns att ladda hem här.

Du som söker ska fylla 18 år under kalenderåret och bör ha goda kunskaper i engelska språket. När vi fått in din ansökan kommer vi kontakta dig för en telefonintervju eller ett personligt möte. Först därefter får du besked om du är antagen. Vid antagningen kommer vi lägga stor vikt vid samarbetsförmåga och personliga egenskaper som passar teamet och de kommande uppgifter under praktiken.

Garanterad plats får du först när bekräftelseavgiften på 3000 SEK är inbetald, inbetalningskort skickas efter att vi fått din anmälan. Bekräftelseavgiften räknas från avgiften för resor mm. Ansök här.

Kontakt:
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Fredric Carlmatz fredric@hope.se

Kostnad

Kostnaden för utbildningen är 17 000 kr och i det priset ingår resan utomlands, diverse resor, boende under praktiken, försäkringar m.m. (med reservation för valutaändringar och aktuella flygskatter). Övriga utgifter som tillkommer är mat och boende i Vetlanda, diverse utrustning till praktiken, vaccinationer, eventuella utflykter under fritiden på praktiken samt mat och fickpengar.

Platsen för praktik och outreach kan, som sagt, komma att förändras och då kommer även kostnaderna för resan förändras.

OM INTE DU, VEM? OM INTE NU, NÄR?

Denna missionsbibelskola görs i samarbete med Svensk Pionjärmission, Pingst, Mission One Eleven, Mariannelunds Folkhögskola samt Hope Church.

sv_SESvenska

Best decision ever

Let us know if you want to get baptised