Hope Church Sweden

Podcast

Basics 2019

Basics 2019

Detta tema är en genomgång av Bibelns grunder. Bibel-läsning, Bönen, Dopet, Anden, Uppdraget med mera. Att gå tillbaka till grunderna ger oss alla ett fokus på vad som egentligen är viktigt. Vi vill inte vara en församling grundad på Hype, snarare på Hope. Temat BASICS kommer ge dig hopp och samtidigt få din tro att växa.

  1. Compassion for others
  2. Med Jesu namn kan du binda och lösa, så nu kan allt gå i lås!
  3. Stolthet vs ödmjukhet
  4. När förlåten brast
  5. Bön och glädje hör ihop
  6. Rättfärdig

Compassion for others

Mattias Johansson
Campus Pastor Hope Church Vetlanda

Gudstjänst söndagen den 14 juli 2019

Ladda ner

Med Jesu namn kan du binda och lösa, så nu kan allt gå i lås!

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Gudstjänst söndagen den 21 juli 2019

Ladda ner

Stolthet vs ödmjukhet

Roger Engström

Gudstjänst söndagen den 4 augusti 2019

Ladda ner

När förlåten brast

Hannah Jeppsson

Gudstjänst söndagen den 11 augusti 2019

Ladda ner

Bön och glädje hör ihop

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Gudstjänst söndagen den 18 augusti 2019

Ladda ner

Rättfärdig

Patrik och Kicki Olofsson

Gudstjänst Söndagen den 25 augusti 2019

Ladda ner