Hope Church Sweden

Podcast

Bygga kyrka

Bygga kyrka

"Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." Apg 4:11-12

  1. Jesus är vår hörnsten

Jesus är vår hörnsten

Roger Engström

Söndag 21 juni 2015

Ladda ner