Hope Church Sweden

Podcast

Kärlekens revolution

Kärlekens revolution

'Men vad jag än gör, är det kärleken från Jesus Kristus som driver mig!' - 2 Kor 5:14

  1. Kärlekens Revolution
  2. Kärlek på riktigt
  3. Påväg till något bättre
  4. Hel på insidan
  5. Från präktighet till äkthet
  6. Våga drömma
  7. Låt inte ditt förflutna påverka din framtid
  8. HAN är på riktigt

Kärlekens Revolution

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndag 31 maj 2015

Ladda ner

Kärlek på riktigt

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndags Gudtjänst den 11 oktober 2015

Ladda ner

Påväg till något bättre

3x10
Tre personer talar i 10 min var på ett tema.

Söndags Gudstjänst den 18 oktober 2015

Talare: Vanessa Johansson, Lovisa Engström och Stefan Hellman

Ladda ner

Hel på insidan

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndags Gudstjänst den 25 oktober 2015

Ladda ner

Från präktighet till äkthet

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndagens Gudstjänst 8 november 2015

Ladda ner

Våga drömma

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndags Gudstjänst med intervju av Andreas Grahn den 15 november 2015

Ladda ner

Låt inte ditt förflutna påverka din framtid

Roger Engström

Söndags Gudstjänst den 22 november 2015

Ladda ner

HAN är på riktigt

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndags Gudstjänst den 29 november 2015

Ladda ner