Hope Church Sweden

Podcast

Patrik Olofsson

Patrik Olofsson

Gudstjänst där vår pastor Patrik Olofsson predikar

  1. Vad gör du i ditt väntrum?
  2. 5 frågor som utmanar i denna tid
  3. Advent eller Adhänt
  4. Snöstorm
  5. Lär dig leda dig själv
  6. Predikan på K

Vad gör du i ditt väntrum?

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndag 5 juli 2015

Ladda ner

5 frågor som utmanar i denna tid

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndagens Gudstjänst den 6 december 2015

Ladda ner

Advent eller Adhänt

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndagsgudstjänst den 20 december 2015

Ladda ner

Snöstorm

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndagsgudstjänst den 17 december 2017

Ladda ner

Lär dig leda dig själv

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Gudstjänst söndagen den 26 augusti 2018

Ladda ner

Predikan på K

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Gudstjänst söndagen den 18 november 2018

Ladda ner