Hope Church Sweden

Podcast

Stay positive

Stay positive

”Jag är optimistisk, inte på grund av vad jag känner, inte på grund av vad jag ser, men på grund av vad Gud säger.”

  1. Ligg inte och plaska, ta vågen!
  2. Bli större
  3. Relation med Gud förvandlar
  4. Ta hand om din själ

Ligg inte och plaska, ta vågen!

Roger Engström

Söndagsgudstjänst den 3 januari 2016

Ladda ner

Bli större

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndags Gudstjänst den 10 januari 2016

Ladda ner

Relation med Gud förvandlar

Claes Jonsson
Präst från Bäckseda kyrka

Gudstjänst söndagen den 17 januari 2016

Ladda ner

Ta hand om din själ

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Gudstjänst söndagen den 24 januari

Ladda ner