Hope Church Sweden

Podcast

Vänner

Vänner

Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta. Joh 15:15

  1. Äkta Vänskap
  2. En bra vän
  3. Människor som växer förändras
  4. Bli vän med dig själv
  5. Helige Ande som vän
  6. Cat’s and Dog’s Theology
  7. Vänner för livet

Äkta Vänskap

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndagsgudstjänst den 11 september 2016

Ladda ner

En bra vän

Joy Olofsson

Söndagens Gudstjänst 18 september

Ladda ner

Människor som växer förändras

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndagsgudstjänst den 25 september 2016

Ladda ner

Bli vän med dig själv

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndagens Gudstjänst 16 oktober

Ladda ner

Helige Ande som vän

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndagsgudstjänst den 23 oktober

Ladda ner

Cat’s and Dog’s Theology

Daniel Karlsson

Söndagens Gudstjänst 30 oktober

Ladda ner

Vänner för livet

Patrik Olofsson
Pastor för Hope Church

Söndagens Gudstjänst 6 november

Ladda ner