I år utökar vi med en ny möjlighet.

Vi är flera som tittat på möjligheten att på ett ordnat sätt ge utöver vårt tionde varje månad. Olika församlingar har olika modeller och vi har fastnat för modellen PELARE.

Tanken är att Hjärta för Hope och PELARE ska bära mycket av det som vi gör utöver det månatliga.

Det kan vara Påskfestivalen. Sommarfesten. Byggnad eller renovering av lokaler. Church Camp. Youth läger, Playzone och KIDS. Kort sagt ju mer vi samlar in desto mer kan vi göra! Vi tror också att Gud vill välsigna dig som givare.

Vad betyder PELARE?

● PELARE skapar rymd och utrymme där andra kan växa.

● PELARE skapar jordmån så andra kan blomstra.

● PELARE bygger en plats där andra kan finna skydd.

● PELARE står fast och är inte på väg någonstans.

● PELARE skapar stabilitet.

● PELARE bär tyngd vilket ger bärighet och trygghet i det som Gud vill göra och bygga.

● PELARE söker inte uppmärksamhet utan förstår att den är där för ett större syfte.

● PELARE är varken golv eller tak – vi bygger inte på någon människa och begränsas inte heller av någon människa – men möjliggör för oss att nå nästa nivå.

PELARE

I Jesaja 54, som är ett kapitel som Hope Church fått uttalat över sig från flera håll, ända sedan starten 1986. Där står det bland annat:

”Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, för du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer. Alla dina barn ska bli Herrens lärjungar, och dina barns frid ska vara stor. I rättfärdighet ska du bli befäst. Förtryck ska vara fjärran från dig, du har inget att frukta. Skräcken ska vara borta, den ska inte komma dig nära.” ‭‭Jesaja‬ ‭54:2-3, 13-14‬ ‭SFB15‬‬
Isaiah 54:2-3, 13-14 SFB15

Vi tror att PELARE kan hjälpa oss att nå längre och nå fler med evangeliet. Vi tror även att ju fler PELARE vi blir desto mer kan vi göra. Vi kan satsa på någon extra KIDS aktivitet vid Påskfestivalen. Vi kan ha ett extra outreach i ett utsatt område. Vi kan ge matkassar till behövande. Ju mer vi får in, desto mer kan vi göra.


Du bjuds in till speciella samlingar för PELARE två gånger per år. Du får god undervisning som hjälper dig i din vardag, ibland med en talare på besök. Fin gemenskap och förstahandsinformation om hur resurserna används.

Såhär kan du bli en PELARE!

Vid varje års Hjärta för Hope kan du signa upp för att ge minst 500 kronor i månaden, utöver ditt tionde, under året som kommer.

Du signar upp för att bli en PELARE från november 2022 till oktober 2023. Det vill säga ett år i taget.

För dig som är under 20 år har vi Ungdoms-pelare: 50 kr/månad. (med frihet att ge mer)

Alla som bär ett hjärta för Hope Church är varmt välkomna! Studenter, arbetare i alla yrkesgrupper, arbetssökande och företagare. Man kan vara med som individ och/eller par. Är ni gifta är det en styrka att vara med tillsammans, och om ni kan så är det toppen om ni kan delta på våra träffar tillsammans.

VI GÅR ALLA IGENOM EKONOMISKA UTMANANDE TIDER, SKULLE DET VARA DU UNDER ÅRET, SÅ LÅT OSS HA ETT SAMTAL OM DET.

KONTAKTA OSS: PELARE@HOPE.SE

- Kontakt -

Lämna oss ett meddelande

sv_SESvenska
Rulla till toppen

Best decision ever

Let us know if you want to get baptised